Na celowniku

„Pracuj, aby się stawać, nie aby zdobywać.” – Elbert Hubbard